Voorwaarden workshop

  • Alle gegeven workshops door Secuurfotografie zijn te volgen op eigen risico van de deelnemer.
  • Deelnemer kan Secuurfotografie niet verantwoordelijk stellen voor lichamelijke en/of materiele schade in wat voor vorm dan ook tijdens of in verhoudend met de workshop.
  • Secuurfotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemende deelnemer.
  • Voor deelname aan een workshop dient de deelnemer voorafgaand aan de workshop de voorwaarden van Secuurfotografie te onder tekenen zodat iedere deelnemer hiervan op de hoogte is. Hierbij kan een fotokopie van uw legitimatie gevraagd worden.
  • Opgave voor een workshop kan tot uiterlijk 4 dagen voor de workshop datum.
  • Afmelden kan tot uiterlijk 4 dagen voor de workshop, de deelnemer krijg zijn betaalde inschrijf geld terug gestort.
  • Voor afzeggingen binnen 4 dagen voor de workshop datum heeft de deelnemer geen recht op terug gave van het inschrijf geld.
  • Iedere deelnemer dient 15 minuten voor aanvang van de workshop aanwezig te zijn. Bij het te laat komen op de workshop tijd verlies de deelnemer het recht op deelname aan de geboekte workshop.
  • Bij het overschrijden van de geschatte eind tijd van de workshop kan Secuurfotografie niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voort vloeiende schade in wat voor vorm dan ook.

Datum:                ……../……../2018               Plaats: ……………………………………………………

Volledige naam deelnemer:  ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Legitimatie: rijbewijs nummer / identiteitsbewijs nummer / paspoort nummer:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bovengenoemde deelnemer gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en tekent hiervoor.

Handtekening deelnemer: ………………………………………………………………………………….